Arquivo por etiquetas: baixo miño

Lobo morto exposto em cima do brasão da freguesia de Covas

canis-lupus

Um lobo morto terá sido colocado durante a madrugada desta terça-feira em cima do brasão da freguesia de Covas, em Vila Nova de Cerveira.

Orixe: Lobo morto exposto em cima do brasão da freguesia de Covas

Advertisements

FT-II: NOVO PROXECTO DE FOTOTRAMPEO NO BAIXO MIÑO

RAPOSO_RDS

O fototrampeo como método de estudio forma parte dos nosos traballos de campo dende o verán de 2013. Nese ano, cun único equipo, realizamos o seguimento de depredadores durante a tempada reprodutiva de píllara das dunas en Portugal. No 2014 aumentamos o material dispoñible e, xa con 9 equipos, ao longo dun ano efectuamos case 400 mostraxes cubrindo a totalidade da comarca do Baixo Miño.

TEIXUGO_RDS

Grazas a estes traballos coñecemos máis sobre a distribución dos carnívoros da comarca recollendo datos doutras especies como o corzo do que apenas tíñamos coñecemento da súa situación no Baixo Miño.

Por falla de experiencia previa, unha das principais dificultades coas que nos atopamos foi establecer o método de traballo máis axeitado para as peculiaridades da zona de estudo: hábitat moi fragmentado, vertebrado por numerosas vías de comunicación e cunha poboación dispersa que fai da comarca un territorio altamente humanizado.

ALGARIA_RDS

Con vistas a optimizar e homoxenizar futuros estudos puxemos en marcha dende este mes de xaneiro un novo proxecto de fototrampeo. Catro membros do grupo de traballo se encargarán de efectuar máis dun cento de mostraxes ao longo deste 2016. A través das mesmas pretendemos establecer un método estandarizado para o noso traballo adaptado ás nomeadas peculiaridades da comarca e a súa fauna. Para logralo valoraremos, entre outras, a efectividade de distintos cebos utilizados en traballos de fototrampeo na Península Ibérica, establecer o tempo mínimo de mostraxe ou determinar a unidade mínima de mostraxe para as distintas especies presentes no Baixo Miño.

PRIMEIROS RESULTADOS DO PROXECTO “FOTOTRAMPEO BAIXO MIÑO”

Coa chegada da primavera cumpriuse un ano dende que ANABAM puxo en marcha o proxecto “Fototrampeo Baixo Miño”. Ao longo deste ano de traballo realizáronse un total de 396 mostraxes na comarca do Baixo Miño con nove equipos de fototrampeo. Os datos rexistrados equivalen a un un total de 1.893 días de rexistro da actividade da nosa fauna.

gar

Por diante ven a tarea de procesar as máis de 26500 fotografías obtidas durante este ano e que comezan a arroxar os primeiros resultados.

Na imaxe que acompaña este texto podemos ver os puntos quentes da fauna de mamíferos carnívoros na comarca e que poden constituír a base de futuros plans de conservación dos hábitats de maior riqueza na rexión.

BIODIVERTITY_FTBM_ANABAM

Puntos quentes da fauna de mamíferos carnívoros no Baixo Miño definidos a través do resultados do proxecto “Fototrampeo Baixo Miño”.

Os datos obtidos corresponden a un total de cinco especies de carnívoros dos que, a partir de cinco días de mostraxe en cada cuadrícula (UTM, 1 x 1 Km), coñecemos a súa frecuencia na área de estudo. Pero ademais deste especies que focalizaron o estudo, distintas especies de aves e réptiles, xabarís, corzos e distintas de animais asociados ao home como vacas, cabalos, ovellas, cans e gatos formaron parte das fotografías obtidas polos equipos de fototrampeo.

O bolg posto en marcha para difundir a evolución e os resultados do proxecto acadou neste mes de xuño as 5.000 visitas. O traballo de campo concibiuse coma unha actividade aberta na que  permitiu que todas aquelas persoas interesadas en coñecer o fototrampeo como técnica de estudo puideran acompañarnos coñecendo a riqueza da nosa fauna. Deste xeito, ademais dos integrantes do grupo de traballo que dedicaron de xeito non lucrativo o seu tempo á colocación dos equipos, ao redor de vinte persoas participaron de xeito activo no proxecto.

cap

Captura de pantalla das visitas efectuadas por países ao blog adicado ao proxecto de fototrampeo no Baixo Miño: http://www.fototrampeobm.wordpress.com.

V Concurso Internacional de Fototrampeo

Un raposo no Lousado segundo clasificado na categoría Europea do V Concurso Internacional de Fototrampeo

A Red fox in Lousado mountains second place in the European category from V Concurso Internacional de Fototrampeo

A web de venda de equipos para a observación de fauna fototrampeo.es convocou neste 2014-2015 o V Concurso Internacional de Fototrampeo. ANABAM participou con tres imaxes en dito concurso, quedando a fotografía dun raposo na Serra do Argallo ou do Lousado clasificada en segundo lugar na categoría Europea.

The web site that sells faunal observation material fototrampeo.es, convened in 2014-2015 the V Concurso Internacional de Fototrampeo. ANABAM took part in the contest with three images, the Red fox photography in the Lousado or Argallo mountains being the second position in the European category.

rapobm

O PROXECTO

FOTOTRAMPEO BAIXO MIÑO é un proxecto posto en marcha por ANABAM con fondos da propia asociación. O obxectivo principal é afondar no coñecemento da fauna do Baixo Miño, especialmente na orde dos mamíferos carnívoros presentes na comarca.  Para logralo estableceuse unha rede de case 400 puntos de mostraxe que serán cubertos ao longo dun ano, dende a primavera de 2014 ata a de 2015.

THE PROJECT

FOTOTRAMPEO BAIXO MIÑO is a project developed by ANABAM with the own resources of the association. The main objective is a deeper understanding of the Baixo Miño’s fauna, particularly carnivore mammal’s occurring in the region.  For achieve the objective we set a net of 400 sampled points to cover in one year, since spring 2014 to spring 2015.

ANTECEDENTES DA IMAXE

O aumento, en número e intensidade, de grandes incendios forestais é unha das maiores problemáticas á que nos enfrontamos no eido da conservación. Neste senso, no verán de 2013 un gran incendio afectou a Oia e a O Rosal calcinando unha superficie dunhas 1.850 hectáreas de monte, reducindo a cinzas do 6% da comarca.

IMAGE BACKGROUND

Increasing number and intensity of big wild fires, is one of the major conservation threats. In regard to this, in August 2013 a big wild fire affected Oia and O Rosal councils, burning about 1.850 hectares of woods, 6% of the total region territory.

A IMAXE

En novembro de 2014 instalamos un dos equipos de fototrampeo nunha das cuadrículas arrasas polo lume pouco máis dun ano antes.

Dende a localización da cámara, na cabeceira do val do Tamuxe,  se abre unha paisaxe desolada e que pouco a pouco vai recobrando o verdor:

Cómo consegue sobrevivir a fauna no medio de case 2000 hectáreas arrasadas polo lume?

Cómo se recupera a fauna a medida que nova vexetación brota nas ladeiras destes montes?

Canto tempo tardará en recuperarse o equilibrio ecolóxico?

Estas son algunhas das preguntas que grazas a información aportada polos equipos de fototrampeo poderemos obter co paso dos anos.

A pouco máis de 100 metros da localización da cámara, o cadáver dun cabalo afogado nun depósito de auga foi arroxado ladeira baixo. 150 kg de carne que atraen á fauna nun terreo escaso de recursos. Entre as capturas o raposo protagonista da imaxe, pero tamén a presenza de garduña (Martes foina) outra das especies que con frecuencia é rexistrada polos equipos de fototrampeo.

THE IMAGE

In November 2014 we install a camera trap in one of the burned grids one year before.

From the camera location, in the head of Tamuxe River, a desolate landscape the vegetation is slowly recovering:

How can the fauna survive in almost 2000 burned hectares?

How is the fauna recovering after that fire?

How long will take to recover the ecological balance?

These are some of the questions that we will be able to answer thanks to camera trap methods.

About one hundred meters from the camera location, the cadaver of a drowned horse in a water tank, was thrown downhill. 150 kg of meat which attract the wildlife in a scarce resources land.  Between the obtained pictures the cameras recorded the Red fox and Stone marten (Martes foina), another common  carnivore species the region.

map wild fire

Comarca do Baixo Miño dividida en cuadrículas de 1×1 km2 e terreo arrasado polo lume en 2013 (gris). A localización da cámara ven sinalada polo punto vermello.

Baixo Miño region divided in 1×1 km2 grid and burned ground in 2013 (grey). Cam location is signaled by the red point.

OBXECTIVO CUMPRIDO

O obxectivo plantexado á hora de presentarnos a este concurso era dobre: por unha banda promover o proxecto “Fototrampeo Baixo Miño” e por outra conseguir un novo equipo de fototrampeo, premio para o primeiro clasificado.

Aínda que non foi posible quedar en primeiro lugar consideramos un éxito a cantidade de xente que colaborou votando á imaxe (1.489 votos).

Agradecemos dende estas liñas a todas as persoas que colaboraron co proxecto votando e compartindo a imaxe.

OBJECTIVE ACHIEVED

The stated objectives were: promote the “Fototrampeo Baixo Miño” project and get a new camera trap, the prize for the winner.

The picture didn’t get the first place but we considered a success the big amount of votes (1.489 votes) obtained.

With these lines we thank to everybody that collaborated with the project voting and sharing the image.

vulpes vulpes anabam

raposo teton anabam

Capreolus capreolus (Corzo)

corzo_1

As capturas de corzo (Capreolus capreolus) conseguidas no proxecto “Fototrampeo Baixo Miño” son escasas. Esta serie de imaxes corresponde ao terceiro rexistro da especie na comarca ao abeiro do proxecto.

corzo_2A presenza da especie está documentada nos xacementos arqueolóxicos dende época castrexa en Galicia.

corzo_3

Dende finais da década dos 90 ata a actualidade a especie recolonizou a comunidade dende a metade oriental ata a costa atlántica.